Prijzen en tarieven kunnen bij de praktijk worden opgevraagd. Om u een idee te geven schetsen wij hieronder enkele voorbeelden.

Een consult

De prijs van een consult is gebaseerd op een tijd van 10-15 minuten. Een consult op zaterdagmorgen wordt gerekend als een normaal consult, geen weekend consult.

Daarnaast bestaan er spoedconsulten en avond- of weekendconsulten.

Vaccinatie

Bij de vaccinatie is de gezondheidscontrole inclusief. We kunnen niet inenten zonder die controle daar er soms aanleiding is een vaccinatie uit te stellen als blijkt dat er iets met uw huisdier aan de hand is.

Een operatie

De prijs van een operatie is gebaseerd op:

  • narcose. Het gewicht van uw huisdier is hierbij bepalend;
  • de duur van de operatie;
  • het materiaal wat gebruikt wordt, zoals hechtdraden;
  • injecties zoals pijnstilling. Ook deze gaan op gewicht.